MICROWA ABC

REGNSKAB

Bogføring efter kasserapport
Udskrift af saldobalance
Udskrift af momsopgørelse (kvartal/halvårlig)
Udskrift af vandskat-afregning


Udarbejdelse af årsregnskab til revision


FULD ADMINISTRATION

Vi kan også tilbyde fuld administration med bl.a. kontering af bilag samt betaling af regninger. Alle regninger, der skal betales, skal attesteres af vandværket og videresendes til os. Der skal oprettes en konto i vandværkets navn. Vandværket har fuld rådighed over kontoen. Vandværket giver Microwa abc fuldmagt til kontoen. Microwa abc skal have adgang til kontoen via Netbank.