MICROWA ABC

FORBRUGS-AFREGNING

Kundeservice (telefonkonsultation)
Årsopgørelse m/1 aconto
Flytteopgørelser
Rykkerskrivelser og restanceliste til værket
Aflæsningskort – (med 1 rykker + liste til kasserer)
Aflæsningsservice ( Aflæsninger kan indtelefoneres/indtastes via Internet)
Levering af aflæsninger til kommunen
Medlemskartotek til opslag på værket (leverancer via diskette eller Internet)

Div. faktura-udskrift

MÅLER-KONTROL

Målerkontrol
Administration af vandmålere i drift.
Udtagning af målere til stikprøvekontrol